Normal reduktion av bränsleförbrukning: 8-21%
Vid en tankning för 1000 kr (c:a 70 liter) så sparas normalt 80-210 kr (8-21%) genom minskad bränsleförbrukning.
Se testrapporter.

Reducera utsläppen av CO och HC
3-9 gångers reduktion av CO och HC bidrar till en bättre miljö.

Ökad motoreffekt genom minskad friktion
Den nano-keramiska ytbehandlingen återställer slitage-ytor och minskar friktionskoefficienten med upp till 100 ggr. Detta leder till förlängd livslängd, effektivare förbränning, ökat oljetryck och reduktion av ljud / vibrationer upp till 5 ggr.

Klicka här för att läsa mer om nano Energizer
i det oberoende testet från tidningen
Americar 17-4 (utkom 2018 01 18)

Vi är stolta sponsorer av Joakim Forsell !